Τα σχέδια που επί χρόνια επεξεργάζονταν αρκετοί βιομήχανοι για τη δημιουργία ενός καθαρά βιομηχανικού φορέα που θα εκπροσωπεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της μεταποίησης παίρνουν σάρκα και οστά με την ίδρυση της “Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη”.

Η “Ελληνική Παραγωγή” που όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς παραγωγικούς φορείς της χώρας, έρχεται ως αποτέλεσμα διεργασιών και διαβουλεύσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων και περιφερειακών βιομηχανικών συνδέσμων.

“Δεν μπορεί κλάδοι με πολύ μικρότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ και την απασχόληση, να έχουν αυτόνομη εκπροσώπηση και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, των εξαγωγών και της απασχόλησης να μην έχει τη δική του φωνή” αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της “Ελληνικής Παραγωγής” που σημειώνουν ότι στόχος του νέου φορέα είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου της μεταποιητικής βιομηχανίας και όλων των συνδεδεμένων αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενούς τομέα στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Έτσι ένας από τους βασικούς στόχους του νέου φορέα θα είναι να συνειδητοποιηθεί από την Πολιτεία, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινή γνώμη η σημασία της μεταποιητικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης για την οριστική έξοδο από την κρίση.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται και στην επίσημη ανακοίνωση για την ίδρυση του φορέα, αυτή συνδυάζεται και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και ιδιαίτερα της πρωτοβουλίας για μια “Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση”. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστεί στενά με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς και θα ενταχθεί στα σχετικά Δίκτυα.

Τα ιδρυτικά μέλη

Στα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Παραγωγής περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο δυναμικές και εξωστρεφείς βιομηχανίες της χώρας, αλλά και παραδοσιακά ονόματα της μεταποίησης. Ο όμιλος Βιοχάλκο συμμετέχει με δύο βιομηχανίες του την ΕΛΒΑΛ και τη ΧΑΛΚΟΡ. Ιδρυτικά μέλη είναι η ΑΓΕΤ Ηρακλής, οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι, η ΕΛΜΙΝ Βωξίτες, η Κλωστοϋφαντουργία Επίλεκτος, η χαρτοποιία ΠΑΚΟ – Αναστάσιος Κολιόπουλος καθώς και 4 περιφερειακοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.