“Βουτιά” 4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό δείκτη έναντι αύξησης 5,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014, όπως προκύπτει από τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,8%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2016, παρουσίασε μείωση κατά 0,8%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με το Μάρτιο 2015

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,0% το μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 23,8%.
Ειδικότερα, η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,5%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,1%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,9%.

Ανάλυση μέσων μεταβολών περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,8% της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 14,1%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,2%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 4,3%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,1%.

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών μηνός Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2016

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,8% το μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2016, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των κύριων επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 16,5%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,4%.

γ. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,1%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.